Rangka Kursus

Sinopsis
Kursus ini berfokus kepada prinsip utama dalam menghasilkan catan yang tertumpu kepada aspek kefahaman dan penguasaan elemen dan prinsip rekaan terhadap pembentukan karya. Penekanan diberikan kepada kemahiran menguasai media dan teknik yang merangkumi cat akrilik, cat poster, cat minyak dan cat air. Selain itu penekanan kepada proses artistik dalam penghasilan sesebuah karya catan juga diberi keutamaan.

Hasil Pembelajaran
1. Menguasai ilmu mengenai elemen dan prinsip dalam pengkaryaan catan.
2. Membuat eksplorasi dan eksperimen bahan dan media catan.
3. Menghasilkan kajian analitikal terhadap hal benda, bentuk dan makna dalam penghasilan karya catan.
4. Menguasai teknik-teknik dalam catan melalui media yang dipelajari.
5. Menilai estetika dan kreativiti dalam catan.

Kandungan
1. Latar belakang, pelukis dan aliran
2. Bentuk dan makna dalam karya catan
3. Isu dan konteks dalam catan
4. Kajian visual dan penghasilan portfolio
5. Proses artistik dan perkembangan
6. Aplikasi alat, media dan bahan dalam catan
7. Artistik dan estetik dalam catan

Rujukan
Orvirk, Wigg, Bone, Cayton. (1998). Art
Fundamental Theory and Practice, New York: McGraw
Hill.
Betti, C. (1997). Drawing A Contemporary
Approach, Harcourt: McGraw Hill.
Collins (1995). Artist’s Manual – The Complte Guide
to Painting and Drawing Materials & Techniques,
London: Harper Collins Publisher.
Derkatsch, I. (1980). Watercolor Painting Methods
and Materials, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Galton, J., Martin, J. (1995). Drawing and Painting
in Color, London: New Berlington.

Sunday, July 19, 2009

Semua pelajar group B
SILA HADIR KE KELAS KUMPULAN A PADA 21/7/2009 (SELASA)
JAM 8-10 PAGI DI STUDIO CATAN

Sunday, July 12, 2009

minggu 3

..........

minggu 2

persediaan projek 1

mingggu 1

pelajar diberi penjelasan tentang catan cat air